Anonymní porod

Když jste těhotná, ale nemůžete si dítě ponechat.

V rakouských nemocnicích je zdarma možnost anonymně porodit. Stejně tak máte možnost anonymní péče v těhotenství i anonymního převozu do nemocnice (telefonní číslo 144.) Po porodu dítě převezme orgán sociálně-právní ochrany dětí a bude se starat o co nejrychlejší zprostředkování novorozence láskyplným adoptivním rodičům.

Anonymní porod může být řešením pro dívky a ženy v těžkých životních situacích. Vám i Vašemu dítěti se dostane nejlepšího lékařského zaopatření a zároveň i psychologické pomoci. Jedná se o naprosto legální záležitost, nemusíte se bát jakéhokoliv právního postihu.

Jediné, co musíte udělat, je: Vybrat si nějakou porodnici a tam jim říct, že máte zájem o anonymní porod. Je to Vaše právo!

Každé dítě se jednou začne ptát na svůj původ:
Adoptované děti se vždy jednou zeptají na své biologické rodiče a na důvody, proč byli adoptováni. Zkušenosti ukázaly, jak důležité je, moci na tyto otázky dětem odpovědět. Nechte prosím pro Vaše dítě zprávu – můžete ji například poslat na orgán sociálně-právní ochrany dětí. Můžete ji napsat též kdykoliv později.

Měla by obsahovat následující údaje:

 • Místo anonymního porodu
 • Datum a čas porodu
 • Důvod pro anonymní porod
 • Důvod pro souhlas s adopcí
 • Jak vypadáte
 • Kolik je Vám let a jaké je Vaše zaměstnání
 • Vaši životní situaci
 • Co víte o otci dítěte
 • Co víte o případných genetických onemocněních v rodině
 • Co přejete dítěti do budoucna
 • A cokoliv jiného, co chcete Vašemu dítěti předat

Jak dlouho máte čas, zrušit vaše rozhodnutí, aby bylo dítě uvolněno k adopci?
Do šesti měsíců a až do konce adopčního řízení máte za určitých okolností právo, Vaše rozhodnutí stáhnout. V tomto případě se musíte vzdát anonymity a u soudu požádat o navrácení Vašich rodičovských práv.

Další možnosti jsou:

 • Otevřená adopce, polootevřená adopce, uzavřená (anonymní) adopce
 • Pěstounská péče
 • Podpora matky a dítěte
 • Přijetí sociální pomoci péče o dítě, abyste si mohla dítě ponechat